Brijn webproducts spam policy

Wat is spam?
Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle emails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen.

Welke actie wordt er ondernomen tegen spam?
Brijn Webproducts hanteert een zerotolerance beleid tegen spam, dat houdt in dat wanneer een gebruiker van onze systemen en/of netwerk zich schuldig maakt aan spammen (het versturen van spam) zal deze per direct worden verwijderd van onze systemen en/of uit ons netwerk zonder dat het contract verbroken wordt en zonder teruggave van gelden. Eventuele door Brijn Webproducts geleden kosten zullen bovendien worden verhaald op u.

Waar kan ik verstuurde spam uit uw netwerk melden?
Indien u spam heeft ontvangen die verstuurd is vanuit ons netwerk kunt u dit melden aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Gaarne ook de headers (berichtkoppen) van de emails meesturen, daarmee kunnen wij de bron beter achterhalen.

Ik ben beschuldigd van spammen, maar ik spam niet!
Die conclusie is aan ons en niet aan u. Brijn Webproducts zal een onderzoek starten en de resultaten daaruit zullen weergeven of u zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam of niet.

Er is spam verstuurd via mijn website/server, wat nu?
U bent als beheerder van uw website/server verantwoordelijk voor het beveiligen van uw website/server waardoor u voorkomt dat derden ongewenst email c.q. spam kunnen versturen via uw website/server. Indien er door nalatigheid spam is verstuurd via uw website/server geeft Brijn Webproducts hiervoor 1 waarschuwing, komt het hierna nogmaals voor riskeert u een verwijdering van onze systemen/netwerk.

Op welke manier markeert Brijn Webproducts als spam?
Op alle mailservers van Brijn Webproducts wordt er gebruik gemaakt van blacklists. Op deze blacklists staan servers die bekend staan om het versturen van spam, email vanaf die servers wordt geweigerd op onze mailservers.

Mag ik wel email versturen via mailinglists?
Ja, dat is onder strikte voorwaarden toegestaan.Alle geadresseerden moeten expliciet om het ontvangen van die email(s) hebben gevraagd (opt-in).Alle geadresseerden moeten zich via een opt-out (uitschrijf) systeem kunnen uitschrijven, het email adres dient vervolgens permanent uit uw database/bestand te worden verwijderd.

In de Nederlandse wet staat weinig tot niets over spam versturen, Brijn Webproducts mag mij dan toch niet verwijderen als ik spam verstuur?
U maakt gebruik van ons netwerk en/of onze servers, dit zijn de regels die wij stellen aan het gebruik daarvan. Indien u zich schuldig maakt aan spammen (het versturen van spam) zullen wij hier dus actie tegen ondernemen met alle gevolgen van dien.