Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Brijn

Brijn neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Wij maken bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Wij richten ons op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. Zo werken wij en dus ook onze klanten met energiezuinige servers. Klanten kunnen vanaf elke locatie werken en hoeven dus minder te reizen. Op deze manier dragen zij ook bij aan het groene werken.

Groene datacenters:

Bij de keuze voor datacenters voor het plaatsen van onze servers, hebben wij altijd gekeken naar de vooruitstrevendheid van het datacenter ten aanzien van "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen". Dit kan tot uiting komen in energiebesparende oplosingen, maar ook de keuze voor de energieleverancier word hierbij bekeken. Het gebruik van groene stroom is een van de eerste punten waarop milieuwinst kan worden behaald. Brijn kiest daarom voor servers en storage oplossingen welke uit oogpunt van energiebesparing zijn gemaakt. Uiteraard word er verder ook geen compromis gemaakt t.a.v. de kwaliteit van de hardware, waardoor wij gebruik maken van hardware van HP en Dell in de diverse datacenters.

Huisvesting, ICT en bedrijfsvoering:

De dienstverlening van Brijn is maximaal geschikt voor het nieuwe werken. Door de centraal geregelde dienstverlening is verplaatsing van medewerkers nauwelijks noodzakelijk. Uiteraard heeft Brijn het nieuwe werken maximaal geïmplementeerd. Door gebruik maken van gecentraliseerde oplossingen, online desktop, interne chatoplossingen en VoIP online hebben de medewerkers de mogelijkheid om vanuit huis te werken, zonder dat de bereikbaarheid daaronder Hun bereikbaarheid is optimaal, evenals hun efficiency, ze hebben geen reistijd en kunnen desgewenst met collega’s en klanten overleggen middels videoconferencing. Deze manier van werken werkt optimaal, zowel voor het bedrijf als medewerkers.